Etkinlikler & Haberler

Yaparak ve yaşayarak öğrenme metotları olan öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative Drama), proje çalışmaları (Project Work) ve dijital dil öğrenme platformları ile öğrencilerimiz İngilizce dili ile eğlenceli bir maceraya atılırlar.