eTwinning

MATH WITH GAMIFICATION

Okulumuzun ortaokul matematik öğretmeni Hande SEZEN KIRMIZILAR’ın önderliğinde yürütülen “Math with Gamification “ adlı e-twinning projesinde Türkiye, Kuzey Makedonya , Gürcistan, Romanya, Ürdün ve Azerbeycan’dan olmak üzere 7 ülkeden toplamda 18 ortak katılım sağladı. Bu proje matematik dersi kapsamında 12 – 15 yaş arası öğrencilerle gerçekleştirilecektir. Okulumuzda bu proje 7/B sınıfı öğrencileriyle yürütülmektedir. Şubat ayında başlayan projemiz Haziran ayında sona erecektir. Öğrencilerimiz matematik konularını oyunlaştırma yöntemiyle (web2 araçları kullanılarak hazırlanan oyunlar, akıl oyunları ve açık alan oyun etkinlikleri) öğreneceklerdir. Projemizin amacı matematik derslerinde oyunlaştırmayı kullanarak öğrencilerin matematiği öğrenmelerini kolaylaştırmak, motivasyonlarını arttırmak, tutumlarını olumlu yönde etkilemek ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktır. Oyunlaştırma, öğrencilerin matematiksel kavramları, ilişkileri, işlemleri ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca oyunlaştırma öğrencilerin matematiğe ilgi duymasını sağlayacaktır. Bu sayede öğrencilerimizin matematikte başarılı olmaları ve matematiği hayatlarına entegre etmeleri amaçlanmaktadır.