Görsel Sanatlar Atölyesi

  • Çizgileri, hacmi renklerle buluşturup ahenge dönüştüren ve böylece insan ruhunu estetikle yoğuran, göze “değer” katan “uygulama” dersi Görsel Sanatlar ile gelenekle modern arasında köprü kuruyor, öğrencinin dünyasını ve ufkunu sanatsal bakışla genişleterek, önemli bir değer eğitimi fırsatı sunuyoruz.
  • Sürekli gözlem, taklit, deneme-yanılma ve özgün üretim uygulamalarıyla (tasarım evrelerine uygun bir şekilde) edindikleri teknik bilgiyi kendi hayal güçleri doğrultusunda kullanarak özgün eserler üretirler.
  • Sanatın bir iletişim dili olduğunun farkına vararak, farkındalıklarını artırmak için “sanatın dilini” kullanmayı öğrenirler.
  • Derste sunulan yoğun görsel içerik sayesinde oran ve görsel ritim görgüsü kazanır, böylece kendi hayatlarındaki ortam ve durumlara da uygulayabilecekleri bir estetik zevk geliştirirler.
  • Görsel Sanatlar dersindeki tasarım ve üretim süreçleri sayesinde “ürün ortaya koyma”nın zevkini yaşar, böylece üretkenlik adına mesafe alırlar.
  • Görsel sanat eserlerinin hikâyelerini, arkalarında yatan tematik ve kavramsal düşünceyi, felsefe ve psikolojiyi okuyup anlama seansları sayesinde yoğunluklu bir görsel okuma ve göstergebilimsel çözümleme becerisi kazanırlar.
  • Görsel Sanatlar dersleri vasıtasıyla, bu evreni ve insanları “sanatlı biçimde yaratan”ı tanımak, onunla daha incelikli ve derin bir manevi iletişim kurmak, onun sanatının büyüklük ve sonsuz estetiği karşısında hayranlık ve huşu ile eğilebilmek yolunda mesafe alırlar, böylece “derin düşünme/tefekkür” becerilerini daha üst seviyelere taşırlar.
  • Disiplinler arası işlenen dersler sayesinde, mesela bir Da Vinci tablosundaki altın orandan matematiğe, Van Gogh’un sarısındaki pigmentten kimyaya, antik çağlardaki eserlerin güzellik ve çirkinlik anlayışından felsefeye, Goya’nın 3 Mayıs tablosundaki temadan tarihe, Kandinsky’nin çizgilerindeki ritim ve dengeden müziğe köprüler kurmayı öğrenirler.
  • Sanat çalışmasının önemli bir sonucu olarak, çoğul ve alternatifli düşünme becerilerini geliştirir; yenliklere açık, kendi fikirlerini geliştirebilen, özgün düşünen, nitelikli bireyler haline gelirler.