eTwinning

I FEEL THEREFORE I AM!

I FEEL THEREFORE I AM !Projemizde teknolojinin doğru ve yararlı kullanımıyla ilgili farkındalık çalışmaları yapılacaktır. Güvenli internet ve deformasyon ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarına bağlı olarak dijital ortamlar karşısında bağımlılık oranının azaltılması, buna bağlı öğrencilerde duygusal zeka becerilerinin arttırılmasıyla ilgili etkinlikler yapılacaktır.