eTwinning

TÜRKİYE ENDEMİK BİTKİ HARİTASI

Bu proje, öğrencilere doğa ve doğal kaynakların tanıtılması, korunması, bakımı ve sevdirilmesini amaçlamaktadır. Öğrenciler, yaşadıkları çevrenin doğal koşullarında yetişen endemik bitki türlerini tanıyacak ve onların yaşam alanlarını nasıl koruyacaklarına ilişkin beceriler kazanacaktır. Ayrıca farklı bölgelerden proje ortaklarının doğal çevre koşularını ve bu doğal çevrede yetişen bitki türlerini tanıma ve doğal yaşam koşullarını keşfetme fırsatı bulacaklardır.