Anadolu Lisesi

Sevgili Anneler ve Babalar,

     Özel Fen Bilimleri Okulları Aliağa Kampüsü Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin sağlam akademik temeller üzerine yapılanan doğru akademik alışkanlıklara sahip olmaları hedeflenmektedir. Öğrencilerin lise sonunda hazırlandıkları merkezi sınavlarda başarılı olmalarını hedefleyen, uzman bir kadronun yürüttüğü, yapılan ölçme değerlendirme çalışmalarıyla takip ettiği ve hedeflenen kazanımlar doğrultusunda öğrencinin gelişiminin desteklendiği akademik programın yanında, kariyer seçimlerinde ışık tutacak ilgi ve yeteneklerini de keşfedebilmeleri için okul kampüsünde yer alan atölye ve alanlarda kulüp ve uygulamalı dersler verilmektedir. Tüm bu süreç öğrencilerin sosyal ve duygusal olarak da gelişimini hedefleyen rehberlik çalışmaları ile de zenginleştirilmektedir.

Günlük Rutinler

     Günde 9, haftada 45 saat ders yapılır. Okul 08.50’de başlar, 16.35’de biter. Lise sınıflarının 5. saatten sonra 40 dakika öğle yemeği arası bulunmaktadır. Her Pazartesi sabahı ve Cuma akşamüstü tören yapılır (istiklal marşı okunması); öğrencilerin bu törene katılımı zorunludur. Bu törenlerde okulla ilgili duyurular, başarılar, etkinlikler paylaşılır.

     Öğrenciler, yemekhanede ya da ücretini ödeyerek organik kantinde yemek yiyebilirler. Öğrenciler günlük, yanlarında olmayan, ihtiyaç duydukları materyalleri, okul içinde bir satış ofisinden satın alabilirler.

10. sınıflar: Öğrenciler haftada 10 saat olan İngilizce derslerini 6 saat MC ve 4 saat skills olarak görürler. Skills derslerine yabancı uyruklu öğretmenler eşlik eder. Ayrıca 10. sınıf ikinci yabancı dil olarak 4 saat Almanca görürler. Yabancı dil dışında haftada 7 saat Matematik, 3 saat Fizik, 3 saat Kimya, 4 saat Biyoloji, 5 saat Türk Dili Edebiyatı, 2 saat Coğrafya, 2 saat Tarih, Müzik,2 saat Beden Eğitimi görürler. Ayrıca öğrencilerimiz ilgi duydukları bir alanda haftada 2 saat Kulüp çalışması yapar.

11. sınıflar: Öğrenciler haftada 4 saat İngilizce görürler TOEFL ve IBT sınavlarına hazırlanırlar. İkinci yabancı dil olarak haftada 2 saat Almanca görürler. 11. sınıfta bir üst eğitimde gidilecek alana göre ders seçilebildiğinden zorunlu dersler dışında FM tercihi yapacak öğrenciler, haftada 4 saat Matematik 1, 5 saat Matematik 2, 3 saat Geometri, 3 saat Fizik 1, 3 saat Fizik 2, 2 saat Kimya 1, 4 saat Kimya 2, 3 saat Biyoloji 1, 3 saat Biyoloji, 2 saat Beden Eğitimi ve 1 er saat tarih, Coğrafya, Felsefe görürler. TM tercihi öğrenciler haftada 7 saat Matematik 1, 6 saat Matematik 2, 5 saat Geometri, 4 saat Dil Anlatımı, 4 saat Edebiyat, 4 saat Coğrafya, 3 saat İnkılap Tarihi, 2 saat Felsefe, 2 saat Beden Eğitimi görürler ve 1 er saat YGS Fizik, Kimya, Biyoloji dersi alırlar.

12. sınıflar: Öğrenciler bir üst eğitim programında seçecekleri alanlara göre ders seçebildiğinden FM tercihi yapacak öğrenciler zorunlu dersler dışında haftada 5+1 Matematik 1, 5+1 Matematik 2, 4+1 Geometri, 4 saat Fizik 1, 3+1 saat Fizik 2, 4 saat Kimya 1, 3+1 saat Kimya 2, 3 saat Biyoloji 1, 3+1 saat Biyoloji 2, 2 saat Beden Eğitimi, 1 er saat Tarih, Coğrafya, Felsefe dersi görürler.

     TM tercihi yapacak öğrenciler hatfada 7 saat Matematik 1, 5+2 saat Matematik 2, 5 saat Geometri, 4 saat Dil Anlatım, 2 saat Türk Dili ve Edebiyatı 1, 2+1 saat Türk Dili ve Edebiyatı 2, 6+1 Coğrafya, 4+1 saat Tarih, 2 saat Felsefe görürler.

     Ayrıca Ağustos ayının ikinci haftasından itibaren okulda haftada 5 gün merkezi yerleştirme sınavları hazırlık kursu başlar. Okulun açılmasıyla birlikte Cumartesi günleri kurs programı devam eder. Sene başında her öğrenciye 1 danışman öğretmen atanır. Danışman öğretmen, öğrenciyi akademik ve kişisel başarıyı yakalaması için bireysel olarak ve düzenli takip eder. Danışman öğretmen, veli ve okul idaresi ile işbirliği içinde hareket eder.

Rehberlik Servisi

     Lise Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, yaptığı çalışmalarla öğrencilerimizin okula başladığı ilk günden liseden mezun oldukları zamana kadar kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Okula uyum, akranla uyumlu ilişkiler, sosyal beceriler, iletişim, sorumluluk, dikkat gelişimi ve doğru akademik alışkanlıkların kazandırılması çerçevesinde yürütülen rehberlik programı, veli ve öğretmenlere de öğrencilerin gelişimi konusunda müşavirlik vermektedir.