Etkinlikler & Haberler

We use active learning methods in English language education to discover our students’ special talents, interests, experiences, and personality traits. Our 9th and 10th-grade students, on the other hand, reverse the commonly used cliches in education to create more enjoyable and effective learning environment. While exploring different methods in the language learning process by making waffles, they share their creative ideas and gain life skills.”

“Öğrencilerimizin özel yetenekleri, ilgi alanları, deneyimleri ve kişilik özellikleri gibi farklılıklarını keşfetmeye çalışırken İngilizce öğreniminde aktif öğrenme yöntemlerini kullanıyoruz. 9 ve 10. sınıf öğrencilerimiz ise eğitimde sıkça kullanılan klişeleri tersine çevirerek, daha eğlenceli ve etkili bir öğrenme ortamı yaratıyorlar. Waffle yaparak dil öğrenme sürecindeki farklı yöntemleri keşfederken yaratıcı fikirlerini paylaşıyorlar ve böylece yaşam becerileri kazanıyorlar.”