Etkinlikler & Haberler

We are children and we learned our rights with 5th graders All …

We are children and we learned our rights with 5th graders All children have all these rights,no matter who they are,where they live,ehat language they speak, ıf they are a boy or a girl. No child should be treated unfairly for any reason?
(Biz bugün 5.sınıflarla haklarımızı öğrendik. Bütün çocuklar kim oldukları, nerede yaşadıkları, hangi dili konuştukları kız ya da erkek hic fark etmeden bu hakların hepsine sahiptir. Hiçbir hiçbir sebepten çocuğa adaletsizce muamele edilemez.)