Rehberlik Servisi

ÖZEL ALİAĞA FEN BİLİMLERİ OKULLARI MENTOR ÖĞRETMENLİK YÖNERGESİ

Özel Aliağa Fen Bilimleri Kolejinde Mentor Öğretmenlik uygulanmakta olup  lise kademesinde her öğrencinin bir “Mentor Öğretmeni” vardır.

NEDEN MENTÖR ÖĞRETMENLİK?

 • Mentörlük sürecinde öğrenci kendisini daha iyi tanır, sahip olduğu potansiyelini keşfeder ve hataları tecrübe olarak kabul edip, yeterliliklerini artırır. Öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini arttırıcı çalışmalar yapar. Öğrenci ile iletişim halinde ders başarısını takip eder.
 • Mentörlük Sistemi, eğitim ortamında bir koç ve öğrenci arasında kurulan, öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı bir güç birliğidir. Mentörlük Sisteminde; motivasyonunun arttırılması, akademik başarısının yükseltilmesi, çalışmalarının sorumluluğunu alması, öğrencinin olası yardım ihtiyacı durumunda hızlı dönüt verilmesi, okul ve ev arasında çözüm odaklı ve gelişimsel bir iletişim ve koordinasyonun arttırılması amaçlanmaktadır.
 • Mentörlük Sistemi; öğrencinin okul yaşamı aile yaşamı ve sosyal yaşamının olumlu yönde etkilenmesini hedefleyen, başından sonuna değin güven ve gizlilik esasına dayanan bir süreçtir.

MENTOR ÖĞRETMENLER HANGİ SINIFLARDA ÖĞRENCİLERLE NASIL EŞLEŞTİRİLİR?

Mentor öğretmenlerin öğrenci grubu okul yönetimi ve psikolojik danışmanlık servisi tarafından 9., 10., 11., ve 12. sınıflarına devam eden her öğrenciyi kapsayacak şekilde oluşturulur. Bir yıl süre ile devam eder.

MENTOR ÖĞRETMENİN HANGİ KONULARI TAKİP ETMEKTEDİR

Öğrencilerinin gelişimlerini takip edebilmek için;

 • Öğrenciyi akademik ve sosyal  yönden iyi tanıma
 • Öğrencinin devam-devamsızlık durumunu takip edilmeli
 • Öğrenci ile haftalık veya aylık amaçlar belirlemek, bu amaçların ne kadar gerçekleştirildiğini ve gerçekleştirilmesi için nelere ihtiyaç duyulduğunu değerlendirilmeli.
 • Öğrenci ile birlikte sınavlar için hedef başarı/performans belirlemeli, sınavlardan sonra hedeflediği başarı/performans düzeyine ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilmeli, öğrenci belirlenen başarı/performans ulaşamadıysa nedenlerini birlikte sorgulamaktadır.
 • Öğrencinin okuldaki ya da uzaktan eğitimdeki durumunu haftada bir gözden geçirmek, öğrenci tarafından öz değerlendirme yapılabilmesi için rehberlik etmek,
 • Öğrencinin girdiği tüm sınav sonuçlarını değerlendirmek,

MENTOR ÖĞRETMEN ÖĞRENCİLERİ İLE NE SIKLIKLA GÖRÜŞÜR?

 • Her öğrencisi ile haftada en az bir kez görüşür.
 • Desteklediği öğrencilerin tamamı ile iki haftada bir kez toplu olarak toplantı organize eder.

MENTOR ÖĞRETMENİN VELİLER İLE GÖRÜŞMESİ VE BİLGİLENDİRMESİ

Mentor Öğretmen;

 • Dönemde en az bir kere yüz yüze,
 • Ayda en az iki kez telefonla velisi ile görüşür. 

Bu görüşmede; 

 • Öğrencinin gelişimi hakkında bilgi verilmeli, 
 • Öğrencinin akademik/performans başarı grafiği ile ilgili gerekli bilgi verilmeli
 • Akademik/performans gelişimi konusunda velinin sağlayabileceği destek kararlaştırılmalı
 • Okula karşı tutum ve yaklaşımlarının geliştirilmesi istişare edilmeli
 • Öğrencinin okuldaki tutum, davranış, derse katılım ile ilgili bilgi verilmeli
 • Öğrenciyi mutlu eden motive eden davranışları, başarıları paylaşılmalı
 • Okul içerisinde nasıl bir öğrenci profilinde olduğu konusunda bilgi sahibi olmalı
 • Aynı zamanda evde nasıl bir öğrenci profilinde olduğu konusunda veliden bilgi almalıdır.
 • Öğrencinin ilgi, yetenekleri paylaşmalı ve desteklenmesi konusunu değerlendirmeli

MENTOR ÖĞRETMENLİK SİSTEMİNDE SINIRLAR NELERDİR?

 • Öğrencinin desteğe ihtiyacı olan dersleri için okuldaki ilgili öğretmene yönlendirir, kendi branşı ile ilgili gereken desteği sağlar.
 • Öğrencinin ailevi ve özel sorunlarını sadece dinler, sorunu çözmek için uğraşmaz, psikolojik danışmanlık servisine yönlendirir.
 • Disiplin ve davranışsal sorunlarla okulu ilgilendiren konularda sorunun çözümünü üstlenmez, okul idaresine bildirir.
 • Öğrenci hakkındaki özel bilgileri okul yönetimi ve psikolojik danışmanlık servisi dışında, aksi karar verilmedikçe başka kişilere bildirmez.
 • Okul çalışma saatleri dışında, iletişimin acil durumlarda da sürdürülmesi için telefon numarasını verir. Okul dışında yüz yüze görüşme tercih edilmez. Veli ve öğrencilerin bu konuda özenli olması için bilgilendirir.