Rehberlik Servisi

Öğrencilerimizle duyum, algı, algılama ve bunları etkileyen faktörlerin ders başarısındaki yeri ve önemi konusunda rehberlik çalışması yapılmıştır.