Etkinlikler & Haberler

İngilizce derslerimizde sınıf içi etkinlikleri bakımından…

In our English lessons, we use various active learning methods like In-class demonstrations. In-class demonstrations are valuable because they increase not only students’ understanding of concepts, but also their enjoyment of the class. We used the Spaghetti game to teach emotions and adjectives in order to develop their English language skills with excitement and pleasure.

İngilizce derslerimizde sınıf içi etkinlikleri bakımından bir çok çeşitli aktivite yapmaktayız. Bu sınıf içi aktiviteler öğrencilerin konuyu daha iyi anlamasını sağlarken aynı zamanda dersi daha keyifli hale getirmektedir. Duyguları ve sıfatları yaşayarak öğrenmelerini sağlayan Spaghetti oyunu öğrencilerimizin dil gelişimine katkı sağlamış oldu.