#aliağafenbilimleriailesiokuyor

“Bir amaca bağlanmayan ruh, yolunu kaybeder; çünkü, her yerde olmak hiçbir yerde olmamaktır.” Denemeler // Montaigne

#alıntı
#denemeler
#monteigne
#kitapalıntıları
#aliağafenbilimleriailesiokuyor