Etkinlikler & Haberler


Algoritma nedir ve neden önemlidir?
Algoritma, belirli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için çözüm yolunun adım adım tasarlanmasıdır. Algoritmalar, hayatın her alanında kullanılır. Robotik Kodlama ve Yazılım dersinde algoritma mantığını oyunlaştırılmış bir şekilde öğreniyoruz.🦾