Etkinlikler & Haberler

✅Artırılmış gerçekliğin (AR) genel tanımı,’sanal imgelerin gerçek dünya ile bütünleştiği gerçek teknoloji’ …

✅Artırılmış gerçekliğin (AR) genel tanımı,’sanal imgelerin gerçek dünya ile bütünleştiği gerçek teknoloji’ olarak ifade edilmektedir.✅Artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin sağladığı sanal nesneler ve gerçek ortamların eş zamanlı olarak kullanılması öğrencilerin karmaşık ve soyut kavramları anlamalarına yardımcı olur gözle görülemeyen ve zihinde canlandırması zor olan olguları üç boyutlu olarak öğrencilere sunarak konuyu somutlaştırmakta ve anlaşılması zor konuları daha anlaşılır hale getirmektedir.✅ 7/A sınıfı öğrencilerimiz Fen Bilimler dersinde bitki ve hayvan hücrelerini AR uygulamaları ve yapmış oldukları 3 boyutlu  modellerle somutlaştırarak inceledi.