Aliağa Kaymakamımız Sayın Ömer KARAMAN okulumuzu ziyaret