Müzik Atölyesi | Fen Bilimleri Okulları Aliağa Kampüsü
logo

MÜZİK ATÖLYESİ

          Okulumuzda okul öncesi, ilköğretim ve ortaokul evrelerindeki genel müzik eğitiminde öncelikli hedeflerimiz, akademik başarının yanı sıra öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini geliştirme, yeteneklerini sergileyebilecekleri sosyal ortamlar yaratmak, geleneksel ve evrensel müzik kültürünü kazandırarak, müziği günlük yaşamlarına sosyal bir araç olarak kullanmalarını sağlamaktır. Müzik dersleri Ana sınıfı ve 1.2.3.sınıflarda Temel Müzik Eğitimi, Orff Tekniği ve Çoklu Zekâ Kuramı doğrultusunda işlenmektedir.

Nitelikli Eğitim Kadromuz