Hakkımızda

Kurumsal

Fen Bilimleri Okullarına Hoş Geldiniz 1964 yılında kurulan Fen Bilimleri, ülkemizin ilk üniversite hazırlık kurumudur. Fen Bilimleri Dershanesi kurulduğundan beri her yıl, öğrencilerinin sınavlarda elde ettiği başarılarıyla ve Türkiye dereceleriyle dershanecilikte başarının, disiplinli çalışmanın ve kurumsal kimliğin marka değeri olmuştur. “Eğitim, ciddi kurumların işidir.” sloganı, Fen Bilimleri’nin kuruluş sloganıdır. Dershanemizin eğitim-öğretimdeki başarılı geleneği ve istikrarlı yükselişi, bu sloganın hayata geçirilmesinin ürünüdür. Fen Bilimleri eğitim kurumları, çağdaş ve modern eğitim anlayışıyla ülkemizin en seçkin eğitim-öğretim kurumlarından biri olmanın gururunu yaşamaktadır. Eğitim Felsefemiz : Geçmiş, geleceğe yön verir. Nasıl bir gelecek tasarımı yapılmışsa, ona göre geçmiş yazılmıştır. Fen Bilimleri Okulları’nın eğitim felsefesi Köy Enstitülerinin kuruluş felsefesine dayalı ulusal ve uluslararası arenada tanınmış eğitimci John Dewey’in oluşturduğu ilerlemeci eğitim felsefesine dayanmaktadır. Fen Bilimleri Okulları’nın temel hedefi, toplumun devamını sağlayacak, toplumun değişim ve gelişimine yön verecek Yaşam Yaratıcılarının yetiştirilmesi olarak belirlenmiştir. Okulumuzda öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmeleri ön plana alınmıştır. Okulumuzda eğitimin temel hedefi, bireyi yaşama hazırlamaktan ziyade, yapılan etkinliklerle yaşamın kendisini oluşturmaktır. Okulumuzun önemli hedeflerinden biri de demokratik bir toplumun gerekliğini öğrencilere kazandırmaktır. Okulda yapılan etkinliklerde öğrencilerin düşüncelerini kolay bir şekilde ifade etmelerinin sağlanması, farklılıklara duyarlılık gösterilmesi öncelikler arasında yer almıştır. Okulumuzda her birey tektir ve biriciktir ilkesinden hareketle her öğrencinin bilişsel, duyuşsal, devinimsel alandaki bireysel farklılıklarına dikkat edilir ve söz konusu farklılıklar eğitimin her sürecinde harekete geçirilir. Bu süreçte öğrencinin bireysel farklılıklarının farkında olması sağlanarak, bireysel gelişimlerine destek vermek eğitimin temel işlevleri arasında yer almıştır. Okulumuzda öğrencilerin bilgiyi hazır olarak almaları yerine, bilgiyi keşfetmelerini sağlayacak yöntem ve tekniklerin öğrenme süreci içinde uygulanması benimsenmiştir. Öğrencilerin en doğru şekilde değerlendirilmesini sağlayan, hem sonuç hem de süreç odaklı değerlendirme yöntemlerinin kullanılması ön görülmüştür.

İlkelerimiz

Atatürk İlke ve Devrimleri'ne sahip çıkan, laik Cumhuriyet'in kazanımlarını benimseyen bir okuluz. Adil olma: Okulumuzun paydaşları olan öğrenci, öğretmen, veli ve çalışanlarına adil olacağız. Adalet duygusunu ve empatik düşünce sistemini benimseyeceğiz. Yenilikçilik: Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Yeniliklere, çağdaş yaklaşımlara ve değişimlere açık olacağız. Bireysellik: Bireysel farklılıkların farkında olacağız. Herkesin tek ve özgün olduğunu hem öğrenme alanlarında hem de sosyal gelişim alanlarında kabul edeceğiz. Demokratik katılım: Okulumuzun tüm paydaşları ile okul süreçlerinin yapılandırılmasında, işbirliği içinde olacağız. "Bizim Okulumuz" düşüncesiyle kararların alınmasında öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin fikirlerine değer vereceğiz. Gelişimsel bir yaklaşım içinde olacağız. Öğrencilerimizin ne yapabildiğine değil, ne kadar geliştiğine, yani hep olumluya odaklanacağız.

Hedeflerimiz

YAŞAM YARATICILARIMIZI;
Atatürk İlke ve Devrimleri'ne sahip çıkan, laik Cumhuriyet'in kazanımlarını benimseyen, Çağdaş, eleştirel, empatik düşünme becerilerine sahip, Öz güveni ve öz saygısı gelişmiş. Sorun çözme becerisi güçlü, çözüm odaklı, bireysel farklılıkların bilincinde, sorumluluk sahibi. Anadilini doğru kullanabilen, Zamanı etkili ve doğru yönetebilen, iç disiplini gelişmiş, Bilgiyi kullanıp yerine yenisini koyabilen, değiştirebilen, dönüştürebilen, yenilikçi, yaratıcı. Doğaya ve tüm canlıların yaşam hakkına saygılı, çevre sorunlarına duyarlı, Evrensel düşünüp yerel uygulamalar ve değerlendirmeler yapabilen, Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen. Fiziksel ve ruhsal sağlığı yerinde, tutarlı davranışlar sergileyen, Hak ettiği kariyer yolunda yürüyebilen. İki yabancı dili kullanabilen. Sanata ve sanatçıya değer veren, estetik kavrayış sahibi. BÜTÜN YÖNLERİYLE GELİŞMİŞ LİDERLER OLARAK YETİŞTİRECEĞİZ

Nitelikli Eğitim Kadromuz

40

ALANINDA UZMAN ÖĞRETMEN

20

NEWS COURSES EVERY YEARS

56

NEWS COURSES EVERY YEARS

250

YAŞAM YARATICISI

Öğrencilerimiz ve Velilerimiz Ne Düşünüyor?

1
1