Anadolu Lisesi

Anadolu Lisesi

Eğitim
Fen Bilimleri Okulları Aliağa Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin sağlam akademik temeller üzerine yapılanan doğru akademik alışkanlıklara sahip olmaları hedeflenmektedir. Öğrencilerin lise sonunda hazırlandıkları merkezi sınavlarda başarılı olmalarını hedefleyen, uzman bir kadronun yürüttüğü, yapılan ölçme değerlendirme çalışmalarıyla takip ettiği ve hedeflenen kazanımlar doğrultusunda öğrencinin gelişiminin desteklendiği akademik programın yanında, kariyer seçimlerinde ışık tutacak ilgi ve yeteneklerini de keşfedebilmeleri için okul kampüsünde yer alan atölye ve alanlarda kulüp ve uygulamalı dersler verilmektedir. Tüm bu süreç öğrencilerin sosyal ve duygusal olarak da gelişimini hedefleyen rehberlik çalışmaları ile de zenginleştirilmektedir

Rehberlik

Lise Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, yaptığı çalışmalarla öğrencilerimizin okula başladığı ilk günden liseden mezun oldukları zamana kadar kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Okula uyum, akranla uyumlu ilişkiler, sosyal beceriler, iletişim, sorumluluk, dikkat gelişimi ve doğru akademik alışkanlıkların kazandırılması çerçevesinde yürütülen rehberlik programı, veli ve öğretmenlere de öğrencilerin gelişimi konusunda müşavirlik vermektedir.

Yabancı Dil

Yabancı dil öğretimi, tema ve konuları Türkçe temel programlarına paralellik gösterecek şekilde yabancı öğretmenler eşliğinde verilir.

Etkinlikler

Lise öğrencilerimizle fen bilimleri dersine temel oluşturacak şekilde, yaş seviyelerine göre etkinliklerimizi uyguluyoruz.

Beceri Geliştirme

Öğrencilerimiz hikayeleri canlandırarak, duyguları tanır, olaylar arasında ilişki kurar. Böylece problem çözme becerilerini geliştirirler.

Spor Dersleri

Okulumuz bünyesinde bulunan spor salonunda öğrencilerimiz denge koordinasyon sürat esneklik gibi konularda bedensel gelişimlerine yönelik aktiviteler yapmaktadırlar.

Nitelikli Eğitim Kadromuz

40

ALANINDA UZMAN ÖĞRETMEN

20

NEWS COURSES EVERY YEARS

56

NEWS COURSES EVERY YEARS

250

YAŞAM YARATICISI

Öğrencilerimiz ve Velilerimiz Ne Düşünüyor?

1
1